Pravila o privatnosti

POLITIKA PRIVATNOSTI SZTRK.MM.Mobil Njegoševa 13/1 Lapovo Varoš

 

SZTRK.MM.Mobil  je posvećen zaštiti svih informacija koje sakuplja i čuva o svojim klijentima. Klijenti koji naručuju proizvode putem našeg online kataloga/webshopa  prihvataju da se podaci o njima koriste u skladu sa ovom Politikom privatnosti, pri čemu MM.Mobil  sakuplja minimalnu količinu informacija, a u svrhu pranja kvalitetne usluge.

 

U cilju obrade zahteva i isporuke proizvoda klijentima, MM.Mobil u svojstvu rukovaoca podataka o ličnosti, a u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ima obavezu i poslovnu potrebu da u svojoj bazi podataka poseduje i obrađuje određene podatke koji se odnose na klijenta, a koji se u skladu sa Zakonom, smatraju podacima o ličnosti. Podaci o klijentima su pohranjeni i čuvaju se u elektronskim bazama podataka MM.Mobil-a i koriste se isključivo od strane zaposlenih koji zbog prirode posla imaju pristup tim podacima.

 

SZTRK.MM.Mobil prikuplja i obrađuje sledeće podatke klijenata:

 

Ime i prezime

Adresu

Broj telefona i e-mail adresu

Javno dostupne podatke objavljene na APR-u

 

 

Poseta našem sajtu i naručivanje naših proizvoda daje za pravo MM.MOBIL da prikuplja pomenute informacije.

 

 

U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, klijent ima sledeća prava:

-     Pravo na uvid

Klijent ima pravo da od MM.Mobil-a traži potvrdu da li se uopšte obrađuju njegovi podaci, ako je odgovor pozitivan ima pravo da dobije pristup tim podacim. Komponenta ovog prava je i pravo na kopiju. MM.Mobil je dužan da klijentu na njegov zahtev dostavi kopiju podataka koje obrađuje.

-     Pravo na ispravku

Klijent ima pravo da zahteva da se njegovi netačni podaci o ličnosti bez nepotrebnog odlaganja isprave. Ispravka podataka o ličnosti se vrši tako što klijent pošalje e-mail poruke na e-mail adresu Lica za zaštitu podataka o ličnosti:

mmmobil@mts.rs.

-     Pravo na brisanje

Klijent ima pravo da  zahteva brisanje njegovih podataka o ličnosti ukoliko isti nisu više neophodni za ostvarenje svrhe za koju su prikupljeni. Potreebno j eda podnese zahtev za brisanje na e-mail adresu Lica za zaštitu podataka o ličnosti:<